Кафедра забезпечення пальним та мастильними матеріалами

00101Начальник кафедри забезпечення пальним та пально-мастильними матеріалами полковник Янюк Сергій Васильович.

Кафедра забезпечення пальним та пально-мастильними матеріалами факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Військової академії створена 12 січня 2019 року на підставі спільної директиви МО України та ГШ ЗС Уукраїни від 06.10.18 №Д – 322 /1/15 дск.

1.Призначення та завдання кафедри.

Кафедра забезпечення пальним та мастильними матеріалами призначена для підготовки спеціалістів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю "Забезпечення військ (сил)", спеціалізацією "Забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами" з терміном навчання 4 роки для Збройних Сил України та інших військових формувань.

На кафедрі також проводяться курси перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерів та сержантів за спеціалізацією "Забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами".

2. Чисельність науково-педагогічних працівників складає 6 осіб:

Науково-педагогічні склад кафедри приймає активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, проводять патентування винаходів, видають статті, посібники, збірники, довідники. На кафедрі створений та діє військово-науковий курсантський гурток.

03043. Дисципліни що викладаються на кафедрі:

“Техніка і технологія галузі”;
“Організація забезпечення ракетним паливом і пальним”;
“Організація роботи служби пального”;
“Забезпечення частин та установ ракетним паливом та пальним”;
“Технічні засоби служби пального”;
“Будова технічних засобів служби пального”;
“Застосування технічних засобів служби пального”
“Бази, склади ракетного палива та пального”;
“Польові магістральні трубопроводи”;
“Організація експлуатації та ремонту технічних засобів служби пального”
“Організація забезпечення пально-мастильними матеріалами (речова спеціалізація)”;
“Застосування і контроль якості палива і пального”;
“Організація забезпечення пально-мастильними матеріалами (продовольча спеціалізація)”;
“Експлутаційні матеріали”
“Організація транспортування пально-мастильних матеріалів”.
4. Навчально-матеріальна база кафедри забезпечення пальним та пально-мастильними матеріалами забезпечує проведення усіх видів занять: лекційних, практичних, групових, лабораторних, самостійної підготовки, передбачених навчальними планами і програмами. Навчально-матеріальна база кафедри складається:
- 3 навчальних класи (клас технічних засобів служби пального, клас організації забезпечення пально - мастильними матеріалами, клас організації зберігання та експлуатації технічних засобів служби пального);
0605- лабораторія пально - мастильних матеріалів;
- технічними засобами служби в обладнаних боксах;
- польові об’єкти служби пального в навчальному центрі (смт. Чорноморське).

Всі класи обладнані необхідним лабораторно-методичним обладнанням (проекторами, дошками, екранами, макетами), наочною документацією, розрізними вузлами та агрегатами, зразками технологічного і механічного обладнання за спеціалізацією підготовки курсантів.

Для забезпечення організації навчального процесу кафедри, до штату входить навчально - лабораторний комплекс у складі 4 осіб.

Навчально-лабораторного комплексу кафедри забезпечення ПММ забезпечений необхідним обладнанням та технічними засобами для проведення занять з курсантами та офіцерами відповідно до вимог керівних документів та наказів, створює умови якісної підготовки фахівців служби пального.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі