Кафедра забезпечення військ (сил)

001002Кафедра забезпечення військ (сил) створена на підставі наказу начальника Військової академії №708 від 14.08.2020 р.

Начальник кафедри забезпечення військ (сил) – кандидат технічних наук, полковник Булгаков Руслан Валерійович.

1. Основними завданнями кафедри є:

- підготовка офіцера – спеціаліста з логістичного забезпечення у галузі організації управлінської діяльності в підрозділах та частинах сил логістики;
- впровадження в навчальний процес передового службового (бойового) досвіду логістичного забезпечення;
- активна участь у процесі трансформації системи логістичного забезпечення на основі принципів і стандартів прийнятих державами-членами НАТО, долучення до заходів програм міжнародного співробітництва.

Кафедра здійснює підготовку курсантів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)», за наступними спеціалізаціями:

– «Транспортна логістика»;
– «Квартирно-експлуатаційне забезпечення військ (сил)»;
– «Продовольче забезпечення військ (сил)»;
– «Речове забезпечення військ (сил)»;
– «Забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами».

0040032. Професорсько-викладацький склад кафедри представлений 14 науково-педагогічними працівниками, з яких: 2 доктори наук, 8 кандидатів наук, 2 професори та 6 доцентів. Особовий склад кафедри бере активну участь у науковій роботі, сприяє розвитку військової освіти і науки, видає наукові статті, посібники, збірники, довідники, залучається до виконання заходів АТО/ООС. На кафедрі створений та діє військово-науковий курсантський гурток.

3. Дисципліни що викладаються на кафедрі:

- військово-економічна логістика;
- основи логістичного забезпечення;
- логістичне забезпечення (по службах тилу) військових частин (підрозділів);
- військовий тил та військове господарство;
- тилове забезпечення бойових дій військової частини;
- фінансове забезпечення;
- зовнішній та внутрішній контроль, управління ризиками;
- основи інженерії для забезпечення військ (сил);
- організація квартирно-експлуатаційного забезпечення;
006007- основи фінансово-господарської діяльності військових частин;
- організація експлуатації та утримання комунальних систем;
- фінансування квартирно-експлуатаційних витрат та ведення договірної роботи;
- моделювання процесів транспортної логістики.

4. Навчальна матеріально-технічна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять, які передбачені навчальними програмами та включає в себе класи за відповідними спеціалізаціями, а також комп’ютерний клас з програмним забезпеченням, що дозволяє навчати курсантів (слухачів) основам організації ведення складської логістики за стандартами держав-членів НАТО.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі