Кафедра Інженерної механіки

доцент Лебедєв Борис ВолодимировичКафедра інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів ракетно – артилерійського озброєння створена на підставі директиви Міністра оборони Україні та ГШУ ЗСУ від 30.06.2015 №Д/-322/1/19ДСК, наказом начальника Військової академії   № 502-А від 03.07.2015. Завідувачем кафедри «Інженерної механіки» став кандидат технічних наук,доцент Лебедєв Борис Володимирович.

Кафедра Інженерної механікиКафедра інженерної механіки здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" з галузі знань 14 "Електрична інженерія", готує спеціалістів за спеціалізаціями: "Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння","Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби"; "Бакалавр" з галузі знань 27 "Транспорт", спеціальність підготовки 274 «Автомобільний транспорт», спеціалізації підготовки «Автомобілі та автомобільне господарство»; "Бакалавр"   з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, спеціальність Військове управління (за видами Збройних Сил України) управління діями підрозділів десантно-штурмових військ, Управління діями підрозділів морської піхоти; "Бакалавр"   з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека спеціальність 253 Військове управління (за видами Збройних сил), спеціалізації: Продовольче забезпечення військ (сил), речове забезпечення   військ (сил), забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами.

Кафедра Інженерної механіки03Особовим складом науково-педагогічних працівників кафедри інженерної механіки здійснюється підготовка по 11 дисциплінам, а саме:

Деталі машин та підйомно-транспортне обладнання,
Теорія механізмів та машин,
Прикладна механіка,
Теоретична механіка,
Інженерна механіка,
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання,
Основі теплотехніки,
Гідравліка, гідро - і пневмоприводи,
Опір матеріалів.
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка,
Технологія конструкційних матеріалів та матеріознвавство.
Інженерна та комп’ютерна графіка).

Головні завдання кафедри:

якісна реалізація навчальних планів і програм з дисциплін кафедри в навчальному процесі;

організація і ведення усіх видів навчальної, методичної та наукової і науково-технічної діяльності на кафедрі;

забезпечення високого рівня підготовки і професійної майстерності курсантів з питань організації тилового забезпечення в сучасних операціях та бойових діях;

0506моральне, військово-патріотичне та правове виховання курсантів, формування дисциплінованих, вольових офіцерів-випускників, які були б здатні вміло та грамотно керувати підлеглими.

Структура кафедри.

На кафедрі працюють 17 працівників Збройних Сил України, у тому числі:

2 доктора технічних наук, сім кандидатів наук (2 професора, 7 доцентів).

Відповідно до навчальних програм на кафедрі були розроблені курси лекцій з дисциплін, що вивчаються, навчально-методичні вказівки для проведення практичних і лабораторних занять.

Для закріплення практичних навиків у курсантів планується створення навчальних лабораторій з метою вивчення механічних властивостей металів і технічних виробів з них.

На кафедрі надається велика увага упровадженню в навчальний процес новітніх технічних засобів навчання, створено 2 комп'ютерних класів.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі