Спеціальності підготовки в ад'юнктурі

 

№ з/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг (з урахуванням строків навчання)

Підстава для провадження

1.

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

24

Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі