Видавнича діяльність

   
02.Titul

 

 

Бабак В.І, Георгієв В.М., Люлька О.В., Карасевич В.О. Повітрянодесантна підготовка. Парашутна вантажна тара: навчальний посібник./ В.І. Бабак, В.М. Георгієв, О.В. Люлька, В.О. Карасевич – Одеса : ВА, 2020. – 234 с.

03.Titul

 

 

Дроздов М.О., Завальнюк В.В., Аркатов Ю.М. та ін. Фізика. Самостійна робота курсанта: методичні рекомендації та дидактичне забезпечення / М.О. Дроздов, В.В. Завальнюк, Ю.М. Аркатов, А.В. Німич, Д.Ю. Панченко, О.Д. Сергунова – Одеса : Військова академія, 2020. – 56 с.

04.Titul

 

 

Методичні рекомендації з організації підготовки військовослужбовців за бойовою армійською системою, грудень 2020

05.Titul

 

 

Лисий О.В., Котов Д.О. Лахтіонов В.А., Клименко В.В., Козлов М.А. Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів: посібник для самостійної роботи курсантів. – Одеса : Військова академія, 2020. – 192 с.

06.Titul

 

 

Завальнюк В.В., к. ф.-м. н., доц.; Панченко Д.Ю., ст. викладач; Німич А.В., викладач; Сергунова О.Д., ст. викладач; Красний Ю.П., д-р ф.-м. н., проф. Фізика. Практичний курс : навчально-методичний посібник – Одеса: Військова академія, 2018. – 186 с.

07.Titul

 

 

О 91 Оформлення і ведення бойових документів логістичного забезпечення (по службах тилу) військової частини підрозділу) : навчальний посібник / Є.А. Іванченко та ін.; за ред.: Г.І. Кривогуза. – Одеса: Військова академія, 2020. – 186 с.

08.Titul

 

 

Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – Одеса : ВА, 2020. – Вип. 2(14). ч. І. – 240 с.

09.Titul

 

 

Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – Одеса : ВА, 2020. – Вип. 2(14). ч. ІІ. – 236 с.

10.Titul

 

 

Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – Одеса : ВА, 2020. – Вип. 1(13). ч. І. – 368 с.

11.Titul

 

 

Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – Одеса : ВА, 2020. – Вип. 1(13). ч. ІІ. – 250 с.

12.Titul

 

 

Стрілецька зброя та вогнева підготовка. 5,45-мм штурмові

13.Titul

 

 

Ковальчук Т.С. English Grammar Exercises. Рart 1: навчальний

14.Titul 

 

 

Горліченко М., Шевченко С., Пертая О. Хімія: конспект лекцій. – Одеса: Військова академія (м. Одеса), 2020. – 264 с.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі