Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 


Загальноакадемічна кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (далі ГСЕД) створена у складі Академії у серпні 2011 році на базі кафедри спеціальних дисциплін Військового інституту Одеського національного політехнічного університету, послідовниця кафедр суспільних наук та управління повсякденної діяльності військ Одеського інституту Сухопутних військ.

Кафедра здійснює підготовку курсантів, які навчаються за спеціальностями: Управління діями підрозділів Сухопутних військ, Фізичне виховання і спорт, Тилове забезпечення військ (сил), Автомобілі таі автомобільне господарство, Ракетно-артилерійське озброєння.

Здійснює підготовку офіцерських кадрів та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Головним завданням кафедри є виконання навчальної, методичної роботи, наукової і науково-технічної діяльності на високому професійному рівні, забезпечення умов для ефективного і повного виконання курсантами (слухачами, студентами) навчальних планів і програм, досягнення мети навчання по дисциплінам визначених кваліфікаційними характеристиками та вдосконалення науково-педагогічних кадрів системи військової освіти України, національно-патріотичне виховання особового складу Академії.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

- Історія України та української культури;
- Українська мова за професійним спрямуванням;
- Основи фінансово – господарської діяльності частин;
- Економічна теорія;
- Економіка та організація виробництв;
- Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика);
- Політологія та Соціологія;
- Безпека військової діяльності;
- Військова педагогіка та психологія ( у тому числі лідерство );
- Морально - психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України;
- Спеціальна психологія;
- Правознавство (у тому числі основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право);
- Основи військового управління (у тому числі штабні процедури НАТО);
- Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у тому числі охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, безпека військової діяльності );

для слухачів на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, викладаються наступні дисципліни:

- Актуальні проблеми педагогіки вищої військової школи;
- Актуальні проблеми психології вищої військової школи;
- Педагогічна майстерність викладача вищої школи;
- Професійна педагогіка та методика викладання фахової дисципліни.
- Основи організації освітньої діяльності у вищій військовій школі.

Склад кафедри:

Методична, наукова і науково-технічна діяльність кафедри здійснюється традиційно на високому рівні і є гордістю Військової академії.

кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, видають статті, монографії, посібники, збірники. На 17 посадах науково-педагогічних працівників працюють 7 військовослужбовців та 13 працівників Збройних Сил України, з них 1 доктор психологічних наук, професор; 10 кандидатів наук (2-кандидата військових наук, 1 - кандидат педагогічних наук, 2 - кандидата філософських наук, 1 - кандидат історичних наук, 1 - кандидат політичних наук, 1 - кандидат психологічних наук, 1 - кандидат юридичних наук).

На кафедрі ведеться наукова робота: видано понад 120 наукових праць, 1 підручник МОН, 5 навчальних посібників. Курсанти наукових гуртків активно приймають участь у конференціях, конкурсах наукових робіт та є призерами України та Військової академії.

Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами, яка включає:

- 6 навчальних класів (2 класи лекційні на 80 та 90 навчальних місць), (4 класи для проведення групових занять по 30 навчальних місць, з них 1 клас комп’ютерний для проведення тестування).

   

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі