Кафедра фундаментальних наук

Працівник ЗСУ Горліченко Марина ГригорівнаКафедра Фундаментальних наук є базовою академічною кафедрою Військової академії міста Одеси.

Завідувач кафедри Фундаментальних наук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики і хімії, працівник ЗСУ Горліченко Марина Григорівна.

Зі створенням Військової академії, в 2011 році, була сформована кафедра природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін, яка була перейменована у 2013 році в кафедру Фундаментальних наук. Як загально-академічний підрозділ Військової академії кафедра забезпечує основу вищої освіти у підготовці сучасних військових фахівців.

Кафедра здійснює підготовку курсантів, які навчаються за наступними спеціальностями:
- Військове управління (за видами Збройних Сил);
- Електроенергетика, електроніка та електромеханіка;
- Автомобільний транспорт
- Забезпечення військ (сил).

Головним завданням кафедри є:

Кафедра Фундаментальних наукКафедра Фундаментальних наук1. Викладання наступних дисциплін:
- Вища математика;
- Загальна фізика;
- Застосування ПЕОМ для рішення військово-прикладних задач;
- Інформатика;
- Інформаційні технології;
- Обчислювальна техніка та програмування;
- Фізика;
- Хімія.

Кафедра Фундаментальних наук2. Ведення методичної роботи та забезпечення інноваційного освітнього процесу за профілем кафедри.

Кафедра Фундаментальних наук3. Ведення науково-дослідної роботи, у тому числі воєнно-наукової роботи з курсантами, роботи з підвищення науково-педагогічної кваліфікації складу науково-педагогічних працівників кафедри.

4. Проводиться постійне вдосконалення та підтримка у належному стані навчально-лабораторної бази кафедри, на основі винахідницької та раціоналізаторської роботи працівників кафедри.

Структура кафедри

Кафедра Фундаментальних наукНа 20 посадах науково-педагогічних працівників працюють 20 працівників Збройних Сил України, серед яких: 1 доктор фіз. мат. наук, 1 доктор пед. наук, 1 канд. біол. наук, 2 канд. пед. наук, 4 канд. фіз. мат. наук, 2 канд. тех. наук, 7 магістрів.

Науково-дослідна та навчально-методична робота кафедри представлена розробкою та виданням навчальних посібників, методичних рекомендацій та практикумів, написання статей до фахових видань, участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, наукових школах та семінарах, а також впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес, що сприяє постійному підвищенню рівня кваліфікації фахівців кафедри.

Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує комфортне проведення занять у навчальних групах, для цього були обладнанні 9 навчальних класів, з них 3 класа для проведення практичних занять з математики, 1 клас для проведення занять з хімії,2 класа для проведення занять з фізики, а також 3 комп’ютерні класи інформатики з мультимедійним забезпеченням.

Кафедра Фундаментальних наукКафедра Фундаментальних наукКафедра Фундаментальних наук є базовою академічною кафедрою Військової академії міста Одеси і зберігає багаторічні добрі традиції кафедри фізики і хімії Одеського інституту Сухопутних військ, на основі якого була створена Військова академія.

Кафедра щорічно проводить предметні олімпіади курсантів, а також постійно сприяє результативнійроботі і участі у Всеукраїнському конкурсі студентських і курсантських воєнно-наукових робіт, на якому неодноразово займали призові місця (було одержано 6 дипломів переможців конкурсів). Постійно відбувається співпраця зі спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів України.

 

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі